Het team

Dr. ir. Sander Hogewoning, directeur/onderzoeker  +31 (0)6 142 715 25
Sander is als tuinderszoon opgegroeid tussen de planten. Hij heeft zich in Wageningen gespecialiseerd in belichting van planten en met veel plezier als onderzoeker aan de universiteit gewerkt. Sander zag dat veel kennisontwikkeling op universiteiten geen weg naar de praktijk vindt. Om de brug tussen wetenschap en praktijk te slaan heeft hij in 2011 Plant Lighting opgericht.

Dr. ir. Govert Trouwborst, onderzoeker +31 (0)6 109 900 94
Govert werkt als kind al in de tuinbouw en is zo geïnteresseerd geraakt in plantenfysiologie. In Wageningen is hij opgeleid tot een zeer deskundig fotosynthese-onderzoeker. Van die kennis wordt door Plant Lighting dankbaar gebruik gemaakt.

Dr. Alex Boonman, onderzoeker +31 (0)6 198 524 81
Alex is een ervaren plantfysioloog (PhD Universiteit Utrecht 2005). Hij heeft een brede plantkundige kennis en is in het bijzonder gespecialiseerd in fotosynthese en zaadfysiologie. Na een periode als academisch onderzoeker heeft Alex ruim 10 jaar in de zaadindustrie gewerkt voor hij bij Plant Lighting kwam.

Ir. Stefan van den Boogaart, onderzoeker +31 (0)6 319 298 91
Na een succesvolle stage bij Plant Lighting heeft Stefan zijn studie ‘Plant Sciences’ in Wageningen afgerond. Behalve zijn plantfysiologische achtergrond is Stefan ook ervaren met de praktische kant van de tuinbouw: Eerder heeft hij een studie aan de HAS Den Bosch gedaan. Ook heeft hij jarenlang gewerkt bij een tomatenkwekerij.  Die achtergrond komt uitstekend van pas in zijn functie als onderzoeker.

Ir. Marius Bongers (MSc.), onderzoeker +31 (0)6 521 195 00
Marius heeft plantenwetenschappen gestudeerd aan Wageningen Universiteit. Tijdens zijn stage bij Plant Lighting heeft hij effecten van lichtspectrum op bloei van gerbera onderzocht. Nu werkt Marius hier in de functie van onderzoeker.

Ir. Martijn Wiekens, onderzoeker

Martijn heeft tijdens zijn stage bij Plant Lighting onderzocht wat de effecten van temperatuur en spectrum op de groei en ontwikkeling van paprika zijn, waarmee hij succesvol zijn studie Plantenwetenschappen aan de Wageningen Universiteit heeft afgerond. Momenteel vult hij het team van Plant Lighting aan als onderzoeker.

Ir. Daphne Ruiter, onderzoeker

Daphne heeft succesvol de studie plantenwetenschappen afgerond aan de Wageningen Universiteit. Gedurende haar stage bij Plant Lighting heeft zij gewerkt aan het ontwikkelen van een gewasfotosynthesemodel voor lelie. Na haar stage is zij het team als onderzoekster komen versterken.

Wilmar Kunz, hoofd teelt en onderzoeksassistent
Wilmar is een echte teelt-professional met uitgebreide ervaring als hoofd teelt in de glastuinbouw. Wilmar heeft ruim 13 jaar gewerkt in de opkweek en in de potplantenteelt. Toen was hij al zeer betrokken bij onderzoek. Bij Plant Lighting draagt Wilmar bij aan de onderzoeken. Verder is hij hoofd-verantwoordelijke voor de teelt in onze klimaatkamerproeven.

Ursula van Bemmel, onderzoeksassistente
Ursula heeft uitgebreid ervaring als dierenartsassistent en heeft in 2020 de overstap gemaakt naar plantkundig onderzoek. Ursula houdt zich binnen Plant Lighting onder andere bezig met teeltverzorging en plantkundige metingen.